Die Helpmekaar Studiefonds staan lenings toe aan studente wat volgens die oordeel van die Direksie die vermoë het om suksesvol te wees in studierigtings wat ’n goeie kans tot indiensname en entrepeneurskap bied. In ruil vir sy ondersteuning verwag die Helpmekaar van studente om nougeset in hul studies te wees en getrou hul lenings volgens die ooreenkoms terug te betaal. Die geld wat ons op hierdie wyse in, help weer ander studente om te studeer.

Ten einde leningsrisiko’s tot ’n minimum te beperk, neem die Helpmekaar die volgende in aanmerking by die toestaan van lenings:

  • akademiese prestasie, wat ’n aanduiding gee van ’n redelike kans op sukses in die gekose kursus;
  • ’n tersiêre inrigting wat by die S.A. Kwalifikasie-Owerheid (SAQA) geakkrediteer is;
  • finansiële vermoë van die ouer/borg/voog om die renteverpligting ten opsigte van die lening tydens die studietydperk na te kom; en
  • sekuriteit wat die grootste gedeelte van die studieskuld kan dek.

Die gebrek aan sekuriteit of finansiële vermoë (soos hierbo genoem) behoort glad nie voornemende studente te ontmoedig om aansoek te doen nie aangesien elke aansoek op sy eie meriete beoordeel word.

Indien jy graag aansoek wil doen vir ’n studielening:

  • Besoek ons aanlynportaal. Nadat jy Registreer gedruk het sal algemene inligting aangaande studiehulp op die skerm verskyn. Kliek op Aanvaar aan die onderkant van die skerm. Jy kan ook die Algemene inligtingstuk hiernaas aflaai as jy dit eers wil deurkyk.
  • Vul nou die student se persoonlike inligting in en druk Stoor. Daar word nou ’n e-pos aan die gebruiker gestuur met sy/haar unieke gebruikersnaam en wagwoord. Daarna kan jy aanteken met daardie inligting en die res van die aansoek voltooi.
  • Die aansoekvorm is opgedeel in verskillende Afdelings. Aansoekers moet al die nodige inligting onder elke afdeling voltooi voordat die leningsaansoek afgehandel is. ’n Regmerkie (✓) sal langs die afdeling verskyn sodra dit voltooi is.
  • Die aanlynportaal handleiding kan hiernaas afgelaai word.

Kontak ons gerus as iets vir jou onduidelik is.

Al die persoonlike en finansiële inligting van aansoekers word streng vertroulik hanteer.