Die Helpmekaar Studiefonds is ‘n maatskappy sonder winsmotief wat bekostigbare studiehulp aan kwalifiserende studente bied. In ruil vir sy ondersteuning verwag die HSF van studente om nougeset in hul studies te wees en getrou hul lenings volgens hul ooreenkoms terug te betaal. Die kapitaal en rente wat leners terugbetaal, help weer ander studente om in die toekoms te studeer.


As jy “JA” kan antwoord op die volgende twee vrae, kan jy op ons Aanlynportaal registreer en dan elektronies aansoek doen vir ‘n HSF Studielening

Gaan jy in 2025 voltyds studeer by ‘n instansie waarvan dié spesifieke kursus by SAQA (South African Qualification  Authority) of die Dept. van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) geakkrediteer is? 

Is daar iemand wat bereid is om vir jou Borg te staan?
’n Borg is iemand wat onderneem om mede-verantwoordelikheid vir jou skuld te aanvaar (meestal ‘n ouer).

Volgende stappe

Registrasie

 1. Gaan deur die Algemene Inligtingstuk sodat jy presies verstaan wat die studielening behels.
 2. Kry solank jou dokumente gereed – maak seker dat jou dokumente kleiner as 10MB is en geen wagwoord bevat nie. Jy hoef nie bevestiging van ‘n instansie te hê om jou aansoek te voltooi nie.
 3. Stel vas watter bedrag jy wil leen vir jou studieperiode. Maksimum bedrae vir 2025 is R95 000 p.j. vir graadkursusse, R75 000 p.j. vir diplomas of sertifikate en R60 000 p.j. vir Voltydse Afstandsonderrig (bv. UNISA).
 4. Studente uit gesinne met ‘n bruto jaarlikse inkomste van R350 000 of minder, word nie normaalweg vir ‘n studielening by die HSF oorweeg nie aangesien hulle kwalifiseer vir ‘n NSFAS-beurs.
 5. Nou is jy gereed om te registreer – aansoeke sluit jaarliks
  op 30 September.
 • Vir die beste gehalte, gebruik ‘n Chrome browser (op ‘n rekenaar – nie ‘n selfoon nie).
 • Registreer asseblief met die STUDENT se Naam, ID nommer en e-posadres. Die Borg en die Student se e-posadresse moet van mekaar verskil.
 • Wanneer u geregistreer het, sal u ‘n e-pos met u gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Indien u nie die
  e-pos binne 10 minute ontvang nie, kontak asseblief ons kantoor
  by 021 930 8155.
 • BAT- en Distell-aansoeke kan nie deur hierdie portaal gedoen word nie. Kontak asseblief u werkgewer.
 • Alle persoonlike en finansiële inligting van aansoekers en borge word streng vertroulik hanteer. Sien ons Privaatheidsbeleid vir meer inligting.

Aansoeke vir 2024 Studielenings is nou gesluit.


Aansoeke vir 2025 Studielenings open 1 Augustus 2024.