As maatskappy sonder winsbejag is die Helpmekaar se finansies slegs volhoubaar danksy beleggings en besonder getroue terugbetaling van lenings.

Verder word staatgemaak op skenkings, wat belastingaftrekbaar is, terwyl testamentêre bemakings ook kwytgeskeld word van boedelbelasting, aangesien die Studiefonds en die Trust albei vrystelling geniet ingevolge artikel 18A van die Inkomstebelastingwet.

Die Helpmekaar Studiefonds-Trust (HSFT) stel rentebeurse beskikbaar aan behoeftige studente wat reeds lenings by die Helpmekaar Studiefonds het. Dit beteken dat behoeftige studente nie die rente op hul lening hoef te betaal terwyl hulle studeer nie (aangesien hierdie rente dan deur die Trust betaal word). Ons sou graag steeds meer studente wil help wat regtig behoeftig is en daarom versoek ons dat alle donasies aan die Trust betaal word.

Deur ’n belegging te maak in die talente en vernuf van die jeug in Suid-Afrika, beïnvloed u die land se toekoms positief.

  • Indien u belangstel om die Helpmekaar Studiefonds te ondersteun d.m.v ’n donasie, kontak ons gerus by bemarking@helpmekaarfonds.org
  • Indien u ’n direkte inbetaling na die Trust wil doen, gebruik gerus die onderstaande bankbesonderhede.
  • Maak ook asb seker dat u die onderstaande vorm invul aangesien die inligting benodig word om u belastingkwitansie aan u te verskaf.

 

Bankbesonderhede vir Direkte inbetalings

Rekeninghouer: Helpmekaar Studiefonds Trust

ABSA BANK (Century City)

Rekeningnommer: 406 383 2482

Takkode:  632 005

Tipe: Tjekrekening