Die Helpmekaar bestaan tans uit twee entiteite: die Helpmekaar Studiefonds (HSF) staan lenings toe, terwyl die Helpmekaar Studiefonds-Trust (HSFT) rentebeurse beskikbaar stel aan behoeftige studente wat bestaande lenings het.

Studielenings (HSF)

Die Helpmekaar se rentekoerse vir studielenings is waarskynlik billiker as die meeste ander instansies in Suid-Afrika wat studiehulp verleen. Lenings word hoofsaaklik toegeken vir studie aan universiteite en universiteite van tegnologie, maar sowat 12,3% van die geld gaan ook vir studie aan kleiner geakkrediteerde instellings.

Die HSF beskou nie sy rol as afgehandel sodra die leningsooreenkoms onderteken is nie. Daar is deurlopende betrokkenheid by studente en hul ouers, wat lei tot ’n uitstekende akademiese sukseskoers.

Die Helpmekaar Studiefonds staan lenings vir die volle duur van ’n kursus toe. Rente is betaalbaar gedurende die studietermyn en die terugbetalingstermyn is dubbel dié van die studietydperk, met ’n maksimum van sewe jaar.

Die HSF maak jaarliks meriete-toekennings aan die vyf beste cum laude-studente, terwyl die toppresteerder ook die gesogte Helpmekaar-medalje ontvang.

Laai ons inligtingspamflet af

HSF pamflet web

Laai ons inligtingspamflet vir skole en onderwysers af

HSF inligting (skole)

Versoek gedrukte pamflette vir jou skool: bemarking@helpmekaarfonds.org

Rentebeurse (HSFT)

In 2005 is die Helpmekaar-Studiefonds Trust gestig om ’n groter mate van ondersteuning te gee in verdienstelike gevalle waar belowende studente deur moeilike finansiële omstandighede aan bande gelê word.

Rentebeurse word slegs aan bestaande Helpmekaar-leninghouers toegestaan. Enkele volbeurse word ook toegestaan na gelang van beskikbare skenkings en fondse.

Administrasie van ander fondse

Benewens die lenings wat aan Helpmekaar-studente toegestaan word, administreer die Helpmekaar ook verskeie ander fondse, waaronder die personeelstudiefondse van maatskappye soos British American Tobacco en Distell. Die keuring van hierdie leningsaansoeke word egter deur die ondernemings self gedoen.