Petro (2024 Algehele Wenner)

2024 Prestige Toekennings (Algehele Wenner) |

Hiermee wil ek graag my dankbaarheid in woorde probeer sit. Baie dankie vir die finansiele bystand wat Helpmekaar Studiefonds aan my gedurende my 4 jaar van studie verskaf het en die goeie diens wat hul aan ons gebied het. . Dit was vir my die grootste eer om die toekenning te ontvang en sonder God se genade en Helpmekaar se bystand, sou dit nie moontlik wees nie.