Die Helpmekaar bestaan tans uit twee entiteite: die Helpmekaar Studiefonds staan lenings toe, terwyl die Helpmekaar Studiefonds-Trust rentebeurse beskikbaar stel aan behoeftige studente wat bestaande lenings het.

Die Helpmekaar Studiefonds en die Helpmekaar Studiefonds Trust word onderskeidelik deur ’n raad van Direkteure en ’n raad van Trustees beheer. Die Direksie en Trustees stel hulle dienste gratis beskikbaar en waak met groot kundigheid oor die belange van die Studiefonds en die Trust.

Personeel

Die Helpmekaar-kantoor te Parow buite Kaapstad word deur mnr. Barry van der Merwe bestuur, met die hulp van drie administratiewe beamptes, mevv. Jynie Crafford, Retha Geldenhuys en Wilma Steenkamp. Bemarking van die fonds word deur Ilse van Dyk behartig.

Direksie

Die Direksie van die Helpmekaar Studiefonds bestaan uit:

 • Dr. Ebbe Dommisse (voorsitter), voormalige hoofredakteur van Die Burger
 • Dr. Carel Stander (ondervoorsitter), uitgetrede groephoof voormalige Boland Bank; direkteur van maatskappye; trustee van die Hugenote Gedenkskool; voorsitter van die Anglo Boere-oorlogmonument-trusteeraad en mentor vir entrepreneurs
 • Mnr. Ritzema de la Bat, prokureur by Van der Spuy & Vennote en voorsitter van die Hugenote Gedenkskool
 • Prof. Nick Kok, voormalige vise-rektor (akademies) van die destydse Kaapse Technikon, tans die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
 • Mev. Ronélle Raubenheimer, afgetrede prokureur en aktebesorger
 • Prof. Nic Terblanche, Emeritus uitgelese professor en tans Navorsingsgenoot in die Departement Ondernemingsbestuur aan die Universiteit Stellenbosch
 • Mnr. Kockie van der Merwe, Streekshoof Binneland en Tuinroete: Nedbank Besigheidsbankdienste
 • Mnr. Pieter van der Poel, voormalige vennoot van PricewaterhouseCoopers en trustee van Rupert-Stigting
 • Prof. Steward van Wyk, voorsitter van die departement Afrikaans & Nederlands, Universiteit van Wes-Kaapland en raadslid van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
 • Mev. Johanna Vos, voormalige hoof van kinder- en jeugboeke by Tafelberg-Uitgewers, vryskut- taalpraktisyn en vertaler

 

Lede

 • Mnr. Andries Domburg, Argitek / Direkteur by Theunissen Jankowitz Argitekte (nasionaal en Paarl); direkteur van Christiaan de Wet Fonds; Direkteur Hartbees Jeugterrein; Trustee van Anglo Boere-oorlog Monument; Direkteur van Mentorvennoot en ‘n paar ander ontwikkelingsmaatskappye
 • Ds. Gerrit Kritzinger, Voormalige Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en tans Besigheidsafrigter

Trustees

Die Raad van Trustees van die Helpmekaar Studiefonds Trust bestaan uit:

 • Dr. Ebbe Dommisse (voorsitter)
 • Dr. Carel Stander