Die Helpmekaar Studiefonds staan lenings toe aan studente wat volgens die oordeel van die Direksie die vermoë het om suksesvol te wees in studierigtings wat ’n goeie kans tot indiensname en entrepeneurskap bied. In ruil vir sy ondersteuning verwag die Helpmekaar van studente om nougeset in hul studies te wees en getrou hul lenings volgens die ooreenkoms terug te betaal. Die geld wat ons op hierdie wyse in, help weer ander studente om te studeer.

 

HSF staan lenings toe aan studente wat in Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Suid-Kaap en KwaZulu-Natal gematrikuleer het. Indien jy in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en die Vrystaat gematrikuleer het, kontak gerus die Noordelike Helpmekaar: http://www.noordelikehelpmekaarstudiefonds.org/

 

HSF staan lenings toe aan studente wat in Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap,
Suid-Kaap en KwaZulu-Natal gematrikuleer het.

 

Ten einde leningsrisiko’s tot ’n minimum te beperk, neem die Helpmekaar die volgende in aanmerking by die toestaan van lenings:

  • akademiese prestasie, wat ’n aanduiding gee van ’n redelike kans op sukses in die gekose kursus;
  • ’n studierigting wat geredelik tot ’n toepaslike loopbaan kan lei;
  • ’n tersiêre inrigting wat by die S.A. Kwalifikasie-Owerheid geakkrediteer is;
  • finansiële vermoë van die ouer/borg/voog om die renteverpligting ten opsigte van die lening tydens die studietydperk na te kom; en
  • sekuriteit wat die grootste gedeelte van die studieskuld kan dek.

 

Indien jy graag aansoek wil doen vir ’n studielening:

  • Laai die aansoekvorm in die regterkantste kolom af. Lees asseblief die algemene inligting wat daarby aangeheg is deeglik deur. Voltooi die vorm so volledig moontlik, heg alle relevante dokumentasie aan en pos die oorspronklike vorms aan ons of laat ’n koerier dit by ons kantoor aflewer.
  • Ons beoog om in die toekoms aanlyn aansoeke beskikbaar te stel.

 

Kontak ons gerus as iets vir jou onduidelik is.

Al die persoonlike en finansiële inligting van aansoekers word streng vertroulik hanteer.