TUIS
 AGTER-
 GROND
 STRUKTUUR
 AKTIWITEITE
 LENINGS-
 AANSOEKE
 KONTAK
 ONS
 AANSOEK-
 VORM
 

TUIS

Die Helpmekaar-Studiefonds stel hom ten doel om lenings beskikbaar te stel aan belowende Afrikaanse studente vir studierigtings wat ’n goeie kans tot indiensname en ondernemerskap bied.

Die Fonds diskrimineer nie op grond van ras, kleur, geslag of geloof nie en streef daarna om vir die duur van hul kursusse in die grootste mate in studente se finansiële behoeftes te voorsien.

Die aktiwiteite van die Helpmekaar-Studiefonds is op Christelike waardes gegrond en is toekomsgerig. Deur ’n belegging te maak in die talente en vernuf van die jeug, beïnvloed Helpmekaar die toekoms positief.